Amptec acstx


amptecacstx

De vrede bewaren: akoestische isolatie

20-01-2023

Niets zo vervelend als meedaveren op de gedempte bassen van andermans muziek of het aanhoudend blaffen van de hond van de buren te moeten aanhoren. Bovendien wil u zelf de volumeknop ook wel eens wat harder zetten zonder dat een boze buur komt aankloppen.
We krijgen hier veel vragen over, dus lichten we in deze blog graag even toe welke factoren bepalend zijn voor de doeltreffende akoestische isolatie van een ruimte. BELANGRIJK: dit artikel gaat over het BUITENhouden van ongewenst geluid en het BINNENhouden van het geluid dat u zelf produceert.
 
Voor een goede akoestische isolatie van ruimten gelden enkele basisprincipes:
 
Luchtdicht en zwaar maken
In de eerste plaats dient de ruimte luchtdicht te zijn. Geluid is tenslotte niet meer dan de verplaatsing van lucht. Als er dus lucht uit de ruimte kan ontsnappen, geldt dat ook voor geluid. Dat betekent echter niet dat een luchtdichte ruimte ook automatisch geluiddicht is. Wanneer geluidsgolven op een oppervlak botsen, doen ze dat oppervlak trillen. Als die trillingen krachtig genoeg zijn om de lucht aan de andere zijde van dat oppervlak in beweging te brengen, dan zal het geluid door dat oppervlak heen dringen. De meest voor de hand liggende oplossing hiervoor is een verzwaring van het oppervlak (door massa toe te voegen). Hoe zwaarder het oppervlak, hoe minder snel het zal gaan meetrillen, en dus hoe minder geluid er aan de andere kant van dat oppervlak hoorbaar zal zijn. Als vuistregel geldt: een verdubbeling van de oppervlaktemassa leidt tot een afname van de geluidsoverdracht met 6 dB.
 

Ontkoppelen van een ruimte of muur
Gelukkig bestaat er nog een andere manier om een ruimte akoestisch te isoleren, zonder enorme hoeveelheden geluidsisolatie te moeten aanbrengen: de ontkoppeling van oppervlakken. Dat betekent dat oppervlakken van elkaar gescheiden worden, zodat ze elkaar niet langer raken. Dankzij de ruimte die zo tussen de oppervlakken in ontstaat, kunnen trillingen namelijk niet langer worden doorgegeven. Uiteraard kunnen vloeren en muren niet letterlijk zweven, en dus worden akoestische beugels als bevestigingspunten gebruikt om de geluidsoverdracht te beperken. Dergelijke beugels bevatten elementen uit kurk, rubber of een ander absorberend materiaal en vangen als een veer de trillingen op. Zo reduceren ze de geluidsoverdracht tussen twee verschillende lagen. Voor een aanzienlijke geluidsreductie is de ontkoppeling van oppervlakken de beste oplossing. Het helpt de geluidsoverdracht sterk te beperken, zonder de toevoeging van een grote hoeveelheid oppervlaktemassa.
 

acstx

Deuren & ramen
Deuren en ramen zijn in principe gaten in een constructie waar geluid gemakkelijk doorheen kan. Het zijn dus vaak de zwakke punten in uw isolatieproject. Akoestische deuren zijn zwaarder dan normale deuren en beschikken over een betere afdichting om luchtspleten te voorkomen. Voor ramen is akoestisch glas de beste keuze. Dit type glas bestaat uit twee of meer glaslagen die van elkaar gescheiden zijn door een geluidswerende PVB-folie. Tussen twee akoestisch geïsoleerde ruimten gebruiken we ramen met glasbladen van verschillende diktes, zodat elk glasblad een andere resonantiefrequentie heeft.


Ventilatie
Voor een gezonde binnenomgeving is een goede ventilatie cruciaal. Hierdoor ontstaat echter een opening in de constructie. Stille ventilatoren kunnen een oplossing bieden, maar ook geluiddempers in luchtkanalen en ventilatiebuizen zijn een goede keuze. Dergelijke dempers bevatten akoestisch schuim dat de geluidsgolven tegenhoudt, naast tussenschotten van multiplex die ervoor zorgen dat geluidsgolven de ruimte niet kunnen bereiken. Om het geluid binnen of buiten te houden, moeten geluiddempers een welbepaalde lengte hebben. Als vuistregel geldt: de helft van de golflengte, met enkele aanvullende hoeken om geluidsgolven te breken.
 

acstx

Veel isolatieplezier!


https://www.amptec.be/acstx
Geïnteresseerd in onze oplossingen ? Contacteer ons :